Du lịch tự túc - Thu này phải VUI

Giảm ngay 150K - 350K khi đặt dịch vụ du lịch tự túc tại Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Singapore, Jeju, Taipei, Tokyo.
Giảm ngay 100K - 200K khi đặt dịch vụ du lịch tự túc tại Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Sài Gòn, Hà Nội.

BANGKOK - THÁI LAN

Chỉ cần có 1 trong 9 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

PATTAYA - THÁI LAN

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

CHIANG MAI - THÁI LAN

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

SINGAPORE

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

JEJU - HÀN QUỐC

Chỉ cần có 1 trong 3 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

TAIPEI - ĐÀI LOAN

Chỉ cần có 1 trong 3 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

TOKYO - NHẬT BẢN

Chỉ cần có 1 trong 3 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 150.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI150 ]
[ Giảm ngay 350.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 2 sản phẩm khi nhập mã THUVUI350 ]

NHA TRANG

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN100 ]
[ Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN200 ]

ĐÀ NẴNG

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN100 ]
[ Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN200 ]

ĐÀ LẠT

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN100 ]
[ Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN200 ]

PHÚ QUỐC

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN100 ]
[ Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN200 ]

HÀ NỘI

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN100 ]
[ Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN200 ]

TP. HỒ CHÍ MINH - SÀI GÒN

Chỉ cần có 1 trong 6 sản phẩm bên dưới trong đơn hàng
[ Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng có từ 2 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN100 ]
[ Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng có từ 4 người lớn & 1 sản phẩm khi nhập mã THUVUIVN200 ]

Điều kiện áp dụng

 1. Chương trình diễn ra từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 31/10/2018.
 2. Đối với Mã THUVUI150 & THUVUI350 (Thái - Sing - Hàn - Đài - Nhật), đơn hàng cần thỏa các điều kiện sau:
  • Có 1 trong những sản phẩm được liệt kê ở trên.
  • Đơn hàng đặt từ 2 sản phẩm khác nhau trở lên.
  • Số lượng người lớn tối thiểu trong mỗi sản phẩm trong đơn hàng từ 2 người lớn đối với Mã THUVUI150 (Thái - Sing - Hàn - Đài - Nhật).
  • Số lượng người lớn tối thiểu trong mỗi sản phẩm trong đơn hàng từ 4 người lớn đối với Mã THUVUI350 (Thái - Sing - Hàn - Đài - Nhật).
 3. Đối với Mã THUVUIVN100 & THUVUIVN200 (Việt Nam), đơn hàng cần thỏa các điều kiện sau:
  • Có 1 trong những sản phẩm được liệt kê ở trên.
  • Số lượng người lớn tối thiểu trong mỗi sản phẩm trong đơn hàng từ 2 người lớn đối với Mã THUVUIVN100 (Việt Nam).
  • Số lượng người lớn tối thiểu trong mỗi sản phẩm trong đơn hàng từ 4 người lớn đối với Mã THUVUIVN200 (Việt Nam).
 4. Ưu đãi chỉ hiệu lực đối với các đơn hàng được thực hiện qua website https://divui.com nhập mã THUVUI150, THUVUI350, THUVUIVN100 hoặc THUVUIVN200 tại bước thanh toán.
 5. Mỗi mã chỉ được áp dụng cho 1 đơn hàng duy nhất.
 6. ĐI VUI khuyến cáo bạn không nên áp dụng mã khuyến mại quá 1 đơn hàng bằng cách tạo và/ hoặc sử dụng nhiều địa chỉ email, số điện thoại khác nhau. Vì hành động này được xem như gian lận và sẽ không được tính là phù hợp. Trường hợp ĐIVUI phát hiện bạn cố tình tạo nhiều email/ số điện thoại hoặc có dấu hiệu gian lận trong việc tham gia chương trình khuyến mại, ĐI VUI có quyền hủy toàn bộ các đơn hàng có liên quan.
 7. Đơn hàng áp dụng mã khuyến mại không được hoàn hủy đổi trả, trừ trường hợp lỗi từ nhà cung cấp hoặc lỗi của ĐI VUI.
 8. Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá khác trừ khi có quy định.