Liên kết bán hàng cùng Đi Vui

Giới thiệu chương trình đối tác liên kết

  • “Liên kết cùng Đi Vui” là chương trình hợp tác được thiết kế nhằm mục đích khuyến khích khách hàng tiếp cận với dịch vụ của Đi Vui, đồng thời gia tăng thêm thu nhập dành cho Đối tác liên kết.

  • Đối với mỗi đơn hàng đặt thành công do Đối tác liên kết giới thiệu, Đi Vui xin chia sẻ một phần doanh thu của mình với Đối tác, phần hoa hồng này sẽ được tính theo % trên tổng giá trị mỗi sản phẩm trong đơn hàng khách hàng đã thanh toán.

  • Bạn nên tham gia “Liên kết cùng Đi Vui” ngay nếu bạn:

    • Có Blog/Website/Fanpage/Youtube Channel cá nhân.

    • Yêu thích du lịch, thích chia sẻ cảm nhận, kinh nghiệm qua bài viết, hình ảnh, video, ...

    • Muốn tạo nguồn thu nhập thụ động hiệu quả & bền vững qua chính những bài viết của mình.

 

Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Các đối tác liên kết nổi bật của Đi Vui